Ivana Skroza

www.grupa9.hr

Ivana Skroza

Ivana Skroza rođena u Šibeniku, 1973.
Osnovnu i srednju školu završila u Šibeniku a 1992.godine do 1998 godine boravi u Italiji u Milanu gdje završava smjer slikarstvo na L’accademia di belle arti di Brera. 1998. vraća se u Šibenik i zapošljava se kao učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi gdje radi i danas. Sudjeluje po povratku u Šibenik u mnogim likovnim radionicama za djecu , na MDF-u također kao voditeljica likovnih radionica, djeluje i u radu udruge Faust kroz projekte vezane za lutkarstvo, voditeljica je i učeničke zadruge u OŠ Vjekoslav Kaleb. Od 2018. je član LU More u Vodicama gdje i živi te sudjeluje u zajedničkim projektima i izložbama udruge. Najveći angažman je onaj pos većen pedagoškom radu u osnovnoj školi. 2020. stječe osnovne kompetencije iz oblasti grafičkog dizajna pri veleučilištu Algebra u Zadru.

Emailivanaskroza1@gmail.com