O nama • About us

Grupa 9 osnovana je 2008. godine. Okuplja šibenske likovne umjetnike različitih likovnih usmjerenja, interesa i obrazovanja.

Mnogobrojne izložbe ove skupine svjedoče o stvaralačkom kontinuitetu, potenciji i vitalnosti. U ovih 12 godina stvaralačkog djelovanja autori su se nastavili kretati putem formiranja vlastitog likovnog izraza čija je prepoznatljivost prerasla u osebujni rukopis. Od intimnih tema prema aktivizmu, od interijera do eksterijera, od mrtve prirode prema životu, od predmetnog do gotovo nepredmetnog izričaja, od uhodanih tokova oprobanog likovnog jezika do eksperimenta, put je rasta i razvoja Grupe 9 i dokaz upornosti i kontinuiteta ideje koja nije, poput velike većine sličnih udruga, utonula u klasičnu i ujednačenu repetitivnost ili jednostavno nestala, već se je uspjela othrvati i eto, traje i traje, izazovima usprkos, ili baš zbog njih.

Očigledno je, dakle, da grupa ima dovoljno energije, motiviranosti i snage te uspijeva na nesigurnom tlu likovnih pokušaja generirati svojevrsnu izražajnost. Ostvarivši autentičan izričaj, svaki od ovih autora ponaosob dosegao je svojstvene stilske atribute koji se odlikuju ekspresivnom snagom vlastitoga prepoznatljivoga rukopisa. S devet ili više autora ova grupa se okuplja oko jedne dovoljno čvrste i istodobno dovoljno fleksibilne jezgre koja joj omogućuje konstantnu prisutnost na našoj likovnoj sceni.

Grupa 9 was established in 2008. They are a collective of Sibenik artists of various artistic orientations, interests and art education.

Numerous exhibitions testifies to the group’s creative continuity, potency and vitality. Over 12 years of uninterrupted creative work and development, the artists continued to move through the formation of their own visual expressions, energetic handwriting and dynamic styles. Intimate topics to activism, the interior to exterior, still to active life, realism through to abstraction, and the fl ow of fl uctuated art to experimentation all inspired the growth and development of ‘Grupa9’. This group is the proof that persistence and introduction of new ideas is what makes them unique from many other similar associations who fell into classical and even repetitive styles and hence disappeared. This group managed to resist and survive, lasting despite challenges, or in spite of them.

‘Grupa9’ has ample energy, motivation and strength to handle artistic challenges and succeed. Realising the authentic expression each individual member has achieved through their own distinctive stylistic attributes and the expressive power of their own recognisable technique. With at least nine members, this group is formed around a sufficiently firm and at the same time sufficiently flexible core foundation, which allows them to be constantly present on our art scene.