Borko Čelar

www.grupa9.hr

Borko Čelar

Završio je srednju umjetničku školu u Splitu, smjer grafi čki dizajn, i studij dizajna na Višoj školi za tekstil i odjeću pri Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Živi u rodnom Šibeniku. Kao dizajner odjeće i tekstila, bavi se umjetničkim oblikovanjem, izradom scenskih rekvizita, lutaka, modela i maketa.

Vrlo je aktivan na likovnom umjetničkom polju. Nakon slikarskog ciklusa, posljednjih godina izrađuje predmete i instalacije angažirane tematike na tragu konceptualne umjetnosti, kojima pokušava problematizirati suvremene društvene klišeje.

Kontakt mob.: 091 554 2256